Možnosti spolupráce
Možnosti velkoobchodní spolupráce, Oskola s.r.o.

platí pro školní rok 2016/2017, platí od 1.8.2016

Možné formy spolupráce:

 • prodejce (logopedické ambulance aj., které chtějí nabízet produkty svým klientům)
 • distributor (obchodní partner, který nabízí produkty k dalšímu prodeji)
 • distributor s konsignačním skladem (obchodní partner, který nabízí produkty k dalšímu prodeji a má zřízený konsignační sklad)

Prodejce

 • Prodejce musí mít živnostenské oprávnění na Nákup a prodej
 • Prodejci náleží odměna z prodeje ve výši 20% z prodejní hodnoty zboží.
 • Pro prodejce jsou prodejní ceny zboží neměnné.

Distributor

 • Smlouva se uzavírá po schvalovacím řízení. Budoucí distributor musí uvést, kde a jakým způsobem bude produkty nabízet (internetová adresa e-shopu, adresa prodejny, aj.).
 • Výše rabatu (provize distributora) se odvíjí od dosavadní fakturace a to následně:

základní

25%

fakturace nad 20 000 Kč (*)

30%

fakturace nad 60 000 Kč (*)

35%

fakturace nad 100 000 Kč (*)

40%

(*) za předešlých 6 měsíců, částka bez DPH

 • Výše rabatu je upravena vždy k 10.dni každého měsíce podle fakturace za předchozích 6 měsíců.
 • První objednávku je nutné uhradit zálohou předem nebo dobírkou, u dalších objednávek je možná platba na fakturu se splatností 7 dní.

Distributor s konsignačním skladem

 • Smlouva se uzavírá po schvalovacím řízení. Budoucí distributor musí uvést, kde a jakým způsobem bude produkty nabízet (internetová adresa e-shopu, adresa prodejny, aj.), dále musí uvést adresu konsignačního skladu.
 • Nejpozději k 10.dni v měsíci distributor zašle soupis produktů, které prodal v měsíci předchozím, poté obdrží fakturu, která je splatná do 7 dní.
 • Výše rabatu (provize distributora) se odvíjí od dosavadní fakturace a to následně:

základní

25%

fakturace nad 20 000 Kč (*)

30%

fakturace nad 60 000 Kč (*)

35%

fakturace nad 100 000 Kč (*)

40%

(*) za předešlých 6 měsíců, částka bez DPH

 • Výše rabatu je upravena vždy po vystavení faktury za předchozí měsíc.

 

V případě zájmu o velkoobchodní spolupráci nás neváhejte kontaktovat.